Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3886
Nhan đề: Ảnh hưởng của ánh sáng và Nitơ lên sự tăng trưởng, hàm lượng Protein và khả năng chống oxy hóa của Tảo SPIRULINA SP. : Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ Đại học Chuyên ngành Sản xuất và phát triển thuốc
Tác giả: Võ, Hồng Trung, TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Từ khoá: Tảo Spirulina
Oxy hóa
Phát triển thuốc
Dược học
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Tóm tắt: Tổng quan về Spirulina sp. (hay còn gọi Tảo Spirulina); Đặc điểm sinh học, cách phân loại, hình thái và cấu trúc tế bào Spirulina sp.; Protein và khả năng chống oxy hóa cũng như ứng dụng nuôi trồng của Spirulina sp.. Từ đó đưa ra phương pháp nghiên cứu, các kết quả đạt được và kiến nghị.
Mô tả: 67 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3886
Bộ sưu tập: DƯỢC_K

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NguyenThiBichNgoc.pdf1.84 MBAdobe PDFHình minh họa
Xem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.