Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/384
Nhan đề: Trước và sau khi giải thể xí nghiệp bị thua lỗ
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hùng,TS.
Từ khoá: Doanh nghiệp
Doanh nghiệp phá sản
Năm xuất bản: 1992
Nhà xuất bản: Thông tin Kinh tế Kế hoạch
Tùng thư/Số báo cáo: Số 5,(1992);Tr. 15-16
Tóm tắt: Tác giả bài báo trình bày các nghị định, quy định của nhà nước, các hướng giải quyết về vấn đề tài chính, khoản nợ khoản còn đối với những doanh nghiệp bị thua lỗ.
Mô tả: 4tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/384
Bộ sưu tập: QUẢN TRỊ KINH DOANH_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TruocVaSauKhiGiaiTheXiNghiepBiThuaLo.pdf
  Giới hạn truy cập
1.87 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.