Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3819
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.advisorLê, Mậu Hãn, GS. (Hướng dẫn)-
dc.contributor.authorXing, Thoong Xing Ha Pan Nha-
dc.date.accessioned2019-07-30T03:04:27Z-
dc.date.available2019-07-30T03:04:27Z-
dc.date.issued1991-
dc.identifier.urihttp://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3819-
dc.description211 tr.vi_VN
dc.description.abstractNghiên cứu toàn bộ sự phối hợp giúp đỡ của Việt nam đối với Lào từ nửa cuối thế kỉ XIX đến năm 1946; Phối hợp và chi viện cho nhân dân Lào xây dựng và phát triển cơ sở kháng chiến từ 1946-1950; Đẩy mạnh và giúp đỡ toàn diện của Việt nam đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Lào 1950-1954.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherĐại học Quốc Gia Hà Nộivi_VN
dc.subjectKháng chiến Làovi_VN
dc.subjectLàovi_VN
dc.subjectLịch sửvi_VN
dc.subjectQuan hệ quốc tếvi_VN
dc.subjectThời kỳ 1945-1954vi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleSự giúp đỡ của Việt Nam đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Lào : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa Lịch sử Việt Nam [Mã số : 5.03.15]vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SuGiupDoCuaVietNamDoiVoiCuocKhangChienCuaNhanDanLao.pdf
  Giới hạn truy cập
88.43 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.