Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3803
Nhan đề: Những vấn đề thẩm mỹ - đạo lí - xã hội trong kịch bản tuồng cổ viết về đề tài quận quốc : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học ngữ văn, chuyên ngành Văn học dân gian [Mã số : 5.04.07]
Tác giả: Bùi, Duy Tân, PGS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Xuân Yến
Từ khoá: Kịch bản tuồng cổ
Nghiên cứu văn học
Thẩm mỹ
Văn học dân gian
Đạo lý xã hội
Năm xuất bản: 1993
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Nghiên cứu những kịch bản tuồng cổ viết về đề tài quận quốc. Đề tài quận quốc trong các vở tuồng cổ thường giải quyết môí quan hệ vua và nước. Nội dung mô tả cuộc đấu tranh giữa hai phe trung, nịnh để bảo vệ ngai vàng của triều đại chính thống.
Mô tả: 152 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3803
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NhungVanDeThamMy-060Ly-XaHoi.pdf
  Giới hạn truy cập
89.33 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.