Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3785
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorNguyễn, Anh Quế-
dc.date.accessioned2019-07-29T01:55:27Z-
dc.date.available2019-07-29T01:55:27Z-
dc.date.issued1990-
dc.identifier.urihttp://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3785-
dc.description186 tr.vi_VN
dc.description.abstractTác giả tìm hiểu những nét đặc thù của hư từ trong tiếng Việt hiện đại và so sánh với các hư từ trong các ngôn ngữ khác. Đề xuất một hướng phân định hư từ và tiến hành phân loại chúng. Đồng thời tác giả đi sâu vào quá trình hư hoá của hư từ nhằm làm rõ bản chất ngữ nghĩa và chức năng của chúng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherĐại học Quốc Gia Hà Nộivi_VN
dc.subjectHư từvi_VN
dc.subjectNgôn ngữvi_VN
dc.subjectTiếng Việtvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleMột số vấn đề về hư từ trong tiếng Việt hiện đại : Luận án Phó tiến sĩ khoa học ngữ văn [Mã số : 5.04.08]vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
MotSoVanDeHuTuTrongTiengVietHienDai.pdf
  Giới hạn truy cập
90.48 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.