Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3783
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.advisorNguyễn, Hữu Vui, PGS.PTS. (Hướng dẫn)-
dc.contributor.authorTrịnh, Trí Thức-
dc.date.accessioned2019-07-29T01:51:21Z-
dc.date.available2019-07-29T01:51:21Z-
dc.date.issued1994-
dc.identifier.urihttp://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3783-
dc.description152 tr.vi_VN
dc.description.abstractNghiên cứu thực trạng tính tích cực xã hội của sinh viên nước ta hiện nay, tìm hiểu những nhân tố khách quan tác động đến nó, đánh giá mức độ tác động của những nhân tố này. Từ đó rút ra một số kết luận về sự tác động của nó, nêu lên một số phương hướng, giải pháp, kiến nghị nhằm khơi dậy và phát triển hơn nữa tính tích cực xã hội của sinh viên.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherĐại học Quốc Gia Hà Nộivi_VN
dc.subjectTriết học Mác - Lêninvi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.subjectXã hội họcvi_VN
dc.titleMột số nhân tố khách quan tác động đến tính tích cực xã hội của sinh viên Việt Nam trong thời kì đổi mới : Luận án Phó tiến sĩ Triết học chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử [Mã số : 05.01.02]vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
MotSoNhanToKhachQuanTacDongDenTichCucXaHoiCuaSinhVien.pdf
  Giới hạn truy cập
60.15 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.