Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3779
Nhan đề: Mối quan hệ giữa văn hoá và văn học : Luận án Phó Tiến sĩ Lý thuyết và lịch sử văn học [Mã số : 5 04 01]
Tác giả: Hà, Minh Đức, GS. (Hướng dẫn)
Đỗ, Thị Minh Thúy
Từ khoá: Lịch sử văn học
Văn hoá
Văn học
Năm xuất bản: 1996
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Đề tài tìm hiểu bản chất của văn hoá và văn học, tìm ra cấu trúc và thành tố cơ bản của văn hoá có ảnh hưởng trực tiếp tới văn học cũng như cấu trúc kiểu văn học nhằm xác định các thành tố tương ứng với sự thay đổi kiểu văn hoá. Đồng thời nghiên cứu vị trí của văn học trong văn hoá và sự phát triển văn học trên nền của sự phát triển văn hoá và nêu bật tính phổ biến của văn hoá và tính đặc thù của mối quan hệ giữa văn hoá và văn học.
Mô tả: 167 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3779
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
MoiQuanHeGiuaVanHoaVaVanHoc.pdf
  Giới hạn truy cập
82.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.