Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3701
Nhan đề: Nghiên cứu đặc trưng sinh thái thực vật vườn quốc gia Bidoup – Núi Bà và đề xuất giải pháp bảo tồn : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]
Tác giả: Nguyễn, Đăng Hội, TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Lệ Quyên
Từ khoá: Sinh thái học
Thảm thực vật
Vườn Quốc gia BIDOUP Núi Bà
Khoa học môi trường
Bảo vệ môi trường
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc gia Hà Nội (Đại Học Khoa học tự nhiên)
Tóm tắt: Nghiên cứu về đa dạng sinh học và đặc biệt là nghiên cứu cấu trúc, đặc trưng sinh thái thảm thực vật rừng VQG Bidoup - Núi Bà là rất cần thiết, cung cấp các thông tin cơ bản, các giá trị khoa học làm cơ sở đánh giá một đầy đủ và khách quan mối quan hệ giữa các loài thực vật, giữa chúng với môi trường dưới những tác động của tự nhiên và con người nhằm đưa ra những giải pháp bảo tồn, sử dụng hợp lý, bền vững nguồn tài nguyên và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc không chỉ riêng khu vực Tây Nguyên mà còn của cả nước
Mô tả: 153 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3701
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NghienCuuDacTrungSinhThaiThucVatVuonQuocGiaBidoupBuiBaVaDeXuatGiaiPhapBaoTon.pdf
  Giới hạn truy cập
7.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.