Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3694
Nhan đề: Dự báo quỹ đạo bão ảnh hưởng đến Việt Nam hạn 5 ngày bằng phương pháp tổ hợp sử dụng kỹ thuật nuôi nhiễu chuyên ngành Khí Tượng và Khí Hậu Học [Mã số : 62440222]
Tác giả: Trần, Tân Tiến, GS.TS. (Hướng dẫn)
Công, Thanh
Từ khoá: Khí tượng
Khí hậu học
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội (Trường Đại Khoa Học Tự Nhiên)
Tóm tắt: Cải tiến và áp dụng thành công kỹ thuật nuôi nhiễu phát triển trên mô hình RAMS khi có bão trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, xây dựng được quy trình dự báo tổ hợp quỹ đạo bão ảnh hưởng đến Việt Nam hạn 5 ngày bằng phương pháp tổ hợp dựa trên phương pháp nuôi nhiễu phát triển.
Mô tả: 160 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3694
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DuBaoQuyDaiBaoAnhHuongDenVietNamHan5Ngay....pdf
  Giới hạn truy cập
4.76 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.