Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/367
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Hùng, TS.-
dc.date.accessioned2018-11-16T02:06:14Z-
dc.date.available2018-11-16T02:06:14Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/367-
dc.description5 tr.vi_VN
dc.description.abstractBài báo trình bày những vai trò của Trung Quốc tại các khâu trong chuỗi toàn cầu ngành dệt may.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTạp chí Thương mạivi_VN
dc.relation.ispartofseriesSố 31,(2009);Tr. 24-25,28-
dc.subjectGiá trị toàn cầuvi_VN
dc.subjectNgành dệt mayvi_VN
dc.subjectTrung Quốcvi_VN
dc.titleTrung Quốc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của ngành dệt mayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ MAY_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TrungQuocThamGiaChuoiGiaTriToanCauCuaNganhDetMay.pdf
  Giới hạn truy cập
2.36 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.