Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3677
Nhan đề: Phân tích Dioxin trong mẫu sữa mẹ và góp phần đánh giá phơi nhiễm dioxin trong cộng đồng dân cư sinh sống tại các khu vực lân cận sân bay Đà Nẵng : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 60440118]
Tác giả: Nguyễn, Hùng Minh, TS. (Hướng dẫn)
Phạm, Thị Ngọc Mai, TS. (Hướng dẫn)
Ngô, Thi Huyền
Từ khoá: Phân tích dioxin
Phơi nhiễm dioxin
Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc gia Hà Nội (Đại Học Khoa học Tự nhiên)
Tóm tắt: Nghiên cứu đánh giá sơ bộ mức độ phơi nhiễm của các cộng đồng dân cư sinh sống tại bốn phường lân cận sân bay Đà Nẵng gồm Khuê Trung, quận Cẩm Lệ; Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu và hai phường An Khê và Chính Gián, thuộc quận Thanh Khê với các chất Dioxin và nguy cơ phơi nhiễm ở trẻ sơ sinh qua con đường bú sữa mẹ bị nhiễm độc thông qua việc phân tích hàm lượng Dioxin trong mẫu sữa mẹ và liều lượng tiêu thụ Dioxin hàng ngày ở trẻ.
Mô tả: 83 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3677
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
PhanTichDioxinTrongMauSuaMeVaGopPhanDanhGiaPhoiNhiemDioxinTrongCongDongDanCuSinhSongTaiCacKhuVucLanCanSanBayDaNang.pdf
  Giới hạn truy cập
1.82 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.