Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3634
Nhan đề: Sự hội tụ của các độ đo xác suất và ứng dụng : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành lý thuyết xác suất và thống kê Toán học [Mã số : 60460106]
Tác giả: Đặng, Hùng Thắng, GS.TSKH. (Hướng dẫn)
Hoàng, Trung Hiếu
Từ khoá: Toán học
Toán thống kê
Xác suất và ứng dụng
Hội tụ
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Đại Học Quốc Gia Hà Nội (Trường Đại Khoa Học Tự Nhiên)
Tóm tắt: Nêu một số khái niệm và tính chất, nhắc lại về sự hội tụ yếu trên đường thẳng thực, đề cập tới sự hội tụ yếu trong không gian Metric. Tìm hiểu lý thuyết chung về khái niệm hội tụ yếu trong không gian metric và xem xét nó khi ta hạn chế trong nhiều trường hợp khác nhau. Mở đầu bằng các khái niệm cơ bản về hội tụ yếu và các tính chất của nó, từ đó ứng dụng vào trong việc xét sự hội tụ theo phân phối và xác suất của các độ đo.
Mô tả: 100 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3634
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SuHoiTuVaCacDoDoXacSuatVaUngDung.pdf
  Giới hạn truy cập
609.85 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.