Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/363
Nhan đề: Tìm hiểu mô hình chuỗi giá trị dệt may toàn cầu
Tác giả: Nguyễn, Mạnh Hùng, TS.
Từ khoá: Mô hình chuỗi giá trị toàn cầu
Ngành dệt may
Năm xuất bản: thá-2009
Nhà xuất bản: Tạp chí Dệt may và thời trang Việt Nam
Tùng thư/Số báo cáo: Số 264,(2009);Tr. 42-43
Tóm tắt: Bài báo trình bày một số công đoạn quan trọng nhất trong mô hình chuỗi giá trị toàn cầu của ngành dệt may như: công đoạn cung cấp nguyên liệu thô, công đoạn cung cấp các nguyên phụ liệu may, công đoạn sản xuất hàng may mặc...
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/363
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ MAY_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TimHieuMoHinhChuoiGiaTriDetMayToanCau.pdf
  Giới hạn truy cập
2.32 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.