Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3462
Nhan đề: Cấu trúc - Ngữ nghĩa và các phương tiện liên kết của câu ghép không liên từ trong tiếng Việt : Luận án Phó tiễn sĩ Khoa học Ngữ Văn [Mã số : 5.04.31]
Tác giả: Hoàng, Trọng Phiến, PGS.TS. (Hướng dẫn)
Đinh, Văn Đức, PGS.PTS. (Hướng dẫn)
Đỗ, Thị Kim Liên
Từ khoá: Câu ghép
Cấu trúc câu
Nghiên cứu ngôn ngữ
Ngữ nghĩa
Tiếng Việt
Năm xuất bản: 1993
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Tác giả đưa ra các chỉ tiêu xác định câu ghép không liên từ, xác lập vị trí của nó trong hệ thống câu ghép, miêu tả cấu trúc, ngữ nghiã của kiểu câu; Xác định phương tiện liên kết giữa các thành tố của câu ghép không liên từ, vai trò của các phương tiện liên kết thể hiện trong câu; Khám phá những đặc điểm giống và khác nhau của câu ghép không liên từ và có liên từ.
Mô tả: 164 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3462
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
CauTrucNguNghiaVaCacPhuongTienLienKet.pdf
  Giới hạn truy cập
79.39 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.