Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3449
Nhan đề: Câu đơn hai thành phần : Luận án Phó tiễn sĩ Khoa học Ngữ Văn [Mã số : 5 04 31]
Tác giả: Nguyễn, Cao Đàm
Từ khoá: Câu đơn
Cấu trúc câu Ngôn ngữ
Ngữ pháp
Tiếng Việt
Năm xuất bản: 1989
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu tổ chức hình thức của câu đơn hai thành phần trong sự tương ứng với ngữ nghĩa của câu. Đồng thời tác giả còn sử dụng phương pháp diễn định và qui nạp có tính kết hợp hai chiều một cách biện chứng.
Mô tả: 174 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3449
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
CauDonHaiThanhPhan.pdf
  Giới hạn truy cập
86.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.