Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3446
Nhan đề: Các phát ngôn đơn phần tiếng Việt : Luận án Phó tiễn sĩ Khoa học Ngữ Văn [Mã số : 5.04.08]
Tác giả: Nguyễn, Minh Thuyết, GS.PTS. (Hướng dẫn)
Đinh, Trọng Lạc, PGS.PTS. (Hướng dẫn)
Phan, Mậu Cảnh
Từ khoá: Nghiên cứu ngôn ngữ
Phát ngôn đơn phần
Tiếng Việt
Năm xuất bản: 1996
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Trên cơ sở các khái niệm về phát ngôn đơn phần, tác giả tiến hành khảo sát phát ngôn biệt lập nhằm tìm hiểu những đặc điểm cấu tạo, ý nghĩa và điều kiện hoạt động của loại phát ngôn này. Sau đó, tác giả tiến hành khảo sát phátngôn tỉnh lược và mối liên hệ của nó với phát ngôn thiếu thành phần (câu sai ngữ pháp), nghiên cứu khái niệm phát ngôn tách biệt, các loại hình phát ngôn tách biệt, cũng như tác dụng của nó trong văn bản
Mô tả: 181 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3446
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
CacPhatNgonDonPhanTiengViet.pdf
  Giới hạn truy cập
79.49 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.