Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3445
Nhan đề: Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của văn học Pháp đối với văn học lãng mạn Việt Nam giai đoạn 1930-1945 : Luận án Phó tiễn sĩ Khoa học Ngữ Văn [Mã số : 5.04.33]
Tác giả: Phan, Cự Đệ, GS. (Hướng dẫn)
Đào, Trọng Thức
Từ khoá: Nghiên cứu văn học
Thời kỳ 1930-1945; Việt Nam
Văn học Pháp
Văn học lãng mạn
Năm xuất bản: 1996
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Đề tài tìm hiểu ảnh hưởng của nền văn học Pháp đối với nền văn học lãng mạn Việt nam thời kỳ 1930-1945 trên nền những tiền đề lịch sử, văn hoá xã hội của sự giao lưu giữa hai nền văn học Việt - Pháp. Đồng thời tác giả phân tích ảnh hưởng của văn học Pháp trong một số sáng tác thơ của Hàn Mặc Tử và Nguyễn Tuân trước năm 1945.
Mô tả: 167 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3445
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
BuocDauTimHieuAnhHuongCuaVanHoc.pdf
  Giới hạn truy cập
55.84 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.