Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/333
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Hùng, TS-
dc.date.accessioned2018-11-14T06:44:56Z-
dc.date.available2018-11-14T06:44:56Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.urihttp://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/333-
dc.description4 tr.vi_VN
dc.description.abstractBài báo trình bày lợi ích của các bên tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của các doanh nghiệp trong ngành dệt may trong xu thế của nền kinh tế mở cửa và hội nhập.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTạp chí Khoa học và Công nghệvi_VN
dc.relation.ispartofseriesSố 10, (2009);Tr. 3 - 4-
dc.subjectGiá trị toàn cầuvi_VN
dc.subjectDệt mayvi_VN
dc.subjectKinh tế hội nhập-
dc.titleLợi ích của các bên tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trong ngành dệt mayvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ MAY_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
LoiIchCuaCacBenThamGiaVaoChuoiGiaTriToanCauTrongNganhDetMay.pdf
  Giới hạn truy cập
2.22 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.