Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3294
Nhan đề: Multicast and group security
Tác giả: Hardjono, Thomas
Dondeti, Lakshminath R.
Từ khoá: Multicast security
Computer network
Security measures
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: Artech House (Boston)
Tóm tắt: Based on work conducted by the internet engineering task force (IETF) and internet research task force (IRTF), this book addresses three areas of security in IP multicast networks: data origin authentication, group key distribution, and group policy. The authors suggest the group security association (GSA) as the multicast counterpart to the unicast SA, group key distribution protocols, architectures for efficient group key management, scalable rekeying algorithms, and security models for tree-based positive acknowledgment (TRACK) and negative-oriented reliable multicast (NORM) families of RM protocols. Annotation (c) Book News, Inc., Portland, OR (booknews.com)
Mô tả: 330 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3294
ISBN: 1-58053-342-6
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN_L

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
MulticastAndGroupSecurity.pdf
  Giới hạn truy cập
3.87 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.