Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3279
Nhan đề: Cisco Ccie fundamentals: Network design and case studies
Tác giả: Cisco Systems
Từ khoá: Network scurity
Computer networks
Cisco network
Năm xuất bản: 1998
Nhà xuất bản: Cisco Press (USA)
Tóm tắt: This publication was developed to assist professionals preparing for Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) candidacy, though it is a valuable resource for all internetworking professionals. It is designed for use in conjunction with other Cisco manuals or as a standalone reference. You may find it helpful to refer to the Cisco CCIE Fundamentals: Case Studies, which provides case studies and examples of the network design strategies described in this book.
Mô tả: 510 p.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3279
ISSN: 978-1578700660
Bộ sưu tập: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN_L

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
CiscoPress.pdf
  Giới hạn truy cập
3.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.