Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/310
Nhan đề: Thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân trầm cảm tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia – Bệnh viện Bạch Mai
Tác giả: Nguyễn, Thành Hải
Nguyễn, Hương Ly
Nguyễn, Văn Tuấn
Nguyễn, Xuân Bách
Từ khoá: Thuốc chống trầm cảm
Trầm cảm
Tác dụng phụ
Sử dụng thuốc
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược
Trích dẫn: Nguyễn, T. H., et al. (2018). Thực trạng sử dụng thuốc trên bệnh nhân trầm cảm tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia – Bệnh viện Bạch Mai. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược, 34 (1), 114-119
Tùng thư/Số báo cáo: Tập 34, Số 1 (2018);Tr.114-119
Tóm tắt: : Rối loạn trầm cảm là một trong các bệnh lý gây ra gánh nặng bệnh tật cho bệnh nhân. Việc sử dụng thuốc trong điều trị trầm cảm vẫn chưa có hướng dẫn điều trị chuẩn tại Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thuần tập trên 65 bệnh nhân trầm cảm tại Viên Sức khỏe Tâm thần Quốc gia – Bệnh viện Bạch Mai nhằm đánh đưa ra thực trạng sử dụng thuốc, biến cố bất lợi và hiệu quả điều trị. Kết quả: cho thấy sertralin là thuốc được sử dụng nhiều nhất (39.5%), tiếp đến là mirtazapin (38,3%). Biến cố bất lợi trên triệu chứng hay gặp nhất là trên cholinergic. Có 12 bệnh nhân (18,5%) được ghi nhận gặp biến cố bất lợi trên cân nặng. Tỉ lệ thuyên giảm điểm theo thang HAM-D 17 sau quá trình điều trị là 66,2±13,8%. Kết luận: Các thuốc chống trần cảm mới được sử dụng nhiều và có hiệu quả trên các bệnh nhân trầm cảm ở Việt Nam. Bác sĩ lâm sàng cần chú ý đến biến cố bất lợi của thuốc như tác dụng trên cholinergic và trên cân nặng
Mô tả: 6tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/310
ISSN: 0866-8612
Bộ sưu tập: Y DƯỢC_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Thuctrangsudungthuoc.pdf
  Giới hạn truy cập
274.98 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.