Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3080
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.advisorBạch, Tân Sinh, TS. (Hướng dẫn)-
dc.contributor.authorNguyễn, Xuân Hải-
dc.date.accessioned2019-04-01T04:36:59Z-
dc.date.available2019-04-01T04:36:59Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/3080-
dc.description138 tr.vi_VN
dc.description.abstractTổng quan lý luận về biến đổi khí hậu và tổ chức xã hội dân sự hiện trạng phát triển và vai trò của xã hội dân sự ở Việt Nam. Đánh giá vai trò của xã hội dân sự (XHDS) trong việc xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu (BĐKH) tại thành phố Quy Nhơn. Đề xuất giải pháp phát huy vai trò của XHDS trong thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu tại thành phố Quy Nhơn.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherĐại Học Quốc gia Hà Nội (Đại Học Khoa học Tự nhiên)vi_VN
dc.subjectBiến đổi khí hậuvi_VN
dc.subjectVai Trò Của Xã Hộivi_VN
dc.titleVai trò của xã hội dân sự trong thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậuvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
GiamNheBiendoiKhiHauVaiTroCuaXaHoi...pdf
  Giới hạn truy cập
2.23 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.