Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2949
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorAlexander, Charles K.-
dc.contributor.authorSadiku, Matthew N. O.-
dc.date.accessioned2019-03-25T07:28:07Z-
dc.date.available2019-03-25T07:28:07Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2949-
dc.description1972 p.vi_VN
dc.description.abstractPart 1. DC Circuits; Part 2. AC Circuits; Part 3. Advanced circuit analysis.vi_VN
dc.language.isoenvi_VN
dc.publisherMcGraw-Hill (London)vi_VN
dc.subjectElectric circuitsvi_VN
dc.titleFundamentals of electric circuits : instructor solutions manual : 5th ed.vi_VN
dc.typeBookvi_VN
Bộ sưu tập: ĐIỆN - ĐIỆN TỬ_L

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
FundamentalsOfElectricCircuitsInstructorSolutionsManual.pdf
  Giới hạn truy cập
10.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.