Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2948
Nhan đề: Một số vấn đề về chi phí quyền sử dụng đất trong tổng mức đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hằng
Từ khoá: Chi phí quyền sử dụng đất
Tổng vốn đầu tư xây dựng
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng (Tạp chí Kinh tế Xây dựng)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 1;Tr. 22-27
Tóm tắt: Trình bày đề xuất làm rõ nội dung chi phí quyền sử dụng đất trong tổng mức đầu tư dự án nhà ở thương mại nhằm đảm bảo yêu cầu tính đúng, tính đủ trong quá trình quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Mô tả: 7 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2948
ISSN: 1859-4921
Bộ sưu tập: XÂY DỰNG_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
MotSoVanĐeVeChiPhiQuyenSuDungĐat.pdf
  Giới hạn truy cập
248.75 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.