Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-6 của 6.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2019Nghiên cứu ảnh hưởng của BA, NAA và các chất hữu cơ đến khả năng tạo củ của cây Hoa Chuông (Sinningia speciosa) in vitro: Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành Công nghệ Sinh họcĐỗ, Tiến Vinh, ThS (Hướng dẫn); Mai, Thị Phương Hoa, ThS (Hướng dẫn); Huỳnh, Văn Bảo (CN)
2019Khảo sát thành phần khoáng và chất điều hòa sinh trưởng nhân giống Giảo Cổ Lam (Gynostemma Pentaphyllum) In Vitro: Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành Công nghệ Sinh họcĐỗ, Tiến Vinh, ThS (Hướng dẫn); Mai, Thị Phương Hoa, ThS (Hướng dẫn); Nguyễn, Hồ Yến Ngọc
2019Nhân giống in Vitro cây Keo lai (Acacia hybrid) : Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành Công nghệ Sinh họcĐỗ, Tiến Vinh, ThS (Hướng dẫn); Mai, Thị Phương Hoa, ThS (Hướng dẫn); Lê, Văn Bảo
2019Nhân giống In Vitro cây Cà Chua thân gỗ (Solanum Betaceum): Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành Công nghệ Sinh họcĐỗ, Tiến Vinh, TS (Hướng dẫn); Mai, Thị Phương Hoa, ThS (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Ngọc Quyên
2019Đặc tính sinh học của vi khuẩn gây bệnh thối mềm cây Nha Đam và khảo sát hiệu lực phòng, trị In Vitro của một số hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật : Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành Công nghệ Sinh họcNguyễn, Thị Nhã, ThS (Hướng dẫn); Phạm, Ngọc Mai Anh
2019Hoàn thiện quy trình nhân giống In Vitro cây Mai Vàng (Ochna intergerrima (Lour.) Merr): Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành Công nghệ Sinh họcNguyễn, Thị Nhã, ThS (Hướng dẫn); Hồ, Thị Cẩm Nguyên, KS (Hướng dẫn); Nguyễn, Ngọc Xuân Quý