Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2844
Nhan đề: Ảnh hưởng các đặc tính của hội đồng quản trị đến sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính: Bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam
Tác giả: Trần, Thị Giang Tân
Trương, Thùy Dương
Từ khoá: Hội đồng quản trị
Sai sót trọng yếu
Báo cáo tài chính
Bằng chứng thực nghiệm
Việt Nam
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (Tạp chí Phát triển Kinh tế)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 8;Tr. 42-60
Tóm tắt: Nghiên cứu xem xét các đặc tính của hội đồng quản trị (HĐQT) có ảnh hưởng thế nào đến sai sót trọng yếu (SSTY) trên báo cáo tài chính (BCTC) ở các doanh nghiệp (DN) niêm yết tại VN. Sử dụng mẫu nghiên cứu là 216 DN niêm yết tại các Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Hà Nội trong giai đoạn từ 2011-2014, tác giả phân tích hồi quy Logitics thông qua phần mềm R để xem xét mối quan hệ nói trên và kiểm định độ tin cậy của mô hình. Kết quả cho thấy khả năng xảy ra SSTY có ý nghĩa thống kê với 5 nhân tố thuộc đặc tính của HĐQT, đó là: Quy mô HĐQT, tỉ lệ thành viên không điều hành, số thành viên có quan hệ gia đình, thành viên HĐQT có chuyên môn tài chính và nhiệm kì của thành viên HĐQT không điều hành. Ngoài ra, tỉ số nợ cao cũng là dấu hiệu cảnh báo về SSTY trên BCTC. Kết quả này có thể giúp DN hoàn thiện về mặt quản trị; đồng thời có thể giúp kiểm toán viên (KTV) và công ty kiểm toán dự báo SSTY trên BCTC.
Mô tả: 19 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2844
ISSN: 1859-1124
Bộ sưu tập: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
AnhHuongCacDacTinhCuaHoiDongQuanTri.pdf
  Giới hạn truy cập
309.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.