Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2826
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorPhạm, Thị Lan Hương-
dc.contributor.authorNgô, Thị Hồng-
dc.contributor.authorTrần, Triệu Khải-
dc.date.accessioned2019-03-23T03:32:09Z-
dc.date.available2019-03-23T03:32:09Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.issn1859-1124-
dc.identifier.urihttp://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2826-
dc.description18 tr.vi_VN
dc.description.abstractMục đích của nghiên cứu nhằm tìm hiểu quan hệ giữa trải nghiệm thương hiệu với các thành phần của thương hiệu: Niềm tin thương hiệu; sự hài lòng và lòng trung thành thương hiệu. Dữ liệu được thu thập bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp 285 người tiêu dùng từ 18-35 tuổi, có sử dụng thương hiệu thời trang Ninomax và Blue Exchange tại TP. Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu cho thấy ảnh hưởng tích cực từ các thành phần trải nghiệm thương hiệu như cảm giác, tình cảm, suy nghĩ, quan hệ đến các loại trải nghiệm thương hiệu cửa hàng, trải nghiệm thương hiệu sản phẩm, ảnh hưởng giữa các loại trả nghiệm thương hiệu sản phẩm, cửa hàng đến các yếu tố tính cách thương hiệu, niềm tin thương hiệu, sự hài lòng thương hiệu và ảnh hưởng tích cực đến lòng trung thành thương hiệu. Tuy nhiên, thành phần niềm tin thương hiệu lại không có ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (Tạp chí Phát triển Kinh tế)vi_VN
dc.relation.ispartofseriesSố 3;Tr. 80-97-
dc.subjectThương hiệuvi_VN
dc.subjectKinh doanhvi_VN
dc.subjectBán lẻvi_VN
dc.subjectKhách hàngvi_VN
dc.subjectTiêu dùngvi_VN
dc.subjectThời trangvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu trong kinh doanh bán lẻ thời trangvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Bộ sưu tập: QUẢN TRỊ KINH DOANH_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
AnhHuongCuaTraiNghiemThuongHieu.pdf
  Giới hạn truy cập
362.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.