Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 19.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2017Phân tích thực trạng mức quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam bằng mô hình Jones điều chỉnhNguyễn, Thị Phương Hồng
2016Tác động của chất lưọng thông tin báo cáo tài chính đến tính thanh khoản chứng khoán của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamPhạm, Ngọc Toàn; Dương, Thị Nhàn
2016Ảnh hưởng của cổ đông lớn đến sự đồng biến động giá cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhĐặng, Tùng Lâm
2016Dự báo khả năng gặp khó khăn tài chính cho các công ty niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí MinhLê, Đạt Chí; Phạm, Hoàng Chiến
2016Tác động của các nhân tố hiệp moment bậc cao đến tỉ suất sinh lợi: Nghiên cứu thực nghiệm trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhNguyễn, Phúc Cảnh; Nguyễn, Công Thành; Nguyễn, Văn Thắng; Nguyễn, Hoàng Phú
2015Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin tự nguyện của các doanh nghiệp niêm yết trên HOSENguyễn, Thị Thu Hảo
2017Sở hữu nhà nước và hành vi chấp nhận rủi ro: Trường hợp các công ty niêm yết Việt NamPhùng, Đức Nam
2016Mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản: Trường hợp tại Thành phố Hồ Chí MinhPhan, Thị Bích Nguyệt; Phạm, Dương Phương Thảo
2015Kiểm định chiến lược đầu tư giá trị theo mô hình F-Score trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí MinhVõ, Thị Quý; Bùi, Thanh Trúc
2017Chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế: Nghiên cứu tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamTrương, Thùy Vân