Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2756
Nhan đề: Phản ứng của thị trường với thông báo đăng kí giao dịch cổ phiếu của nhà quản lí
Tác giả: Võ, Xuân Vinh
La, Ngọc Giàu
Từ khoá: Thị trường chứng khoán
Phản ứng
Thị trường
Đăng kí giao dịch
Cổ phiếu
Nhà quản lí
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (Tạp chí Phát triển Kinh tế)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 4;Tr. 44-62
Tóm tắt: Nghiên cứu xem xét phản ứng của thị trường thông qua biến động giá và khối lượng giao dịch khi thông báo đăng kí giao dịch cổ phiếu của nhà quản lí được công bố. Phương pháp nghiên cứu sự kiện kết hợp kiểm định tham số và phi tham số được sử dụng với dữ liệu được thu thập từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM từ 01/01/2008 - 30/06/2015. Kết quả cho thấy đối với sự kiện thông báo đăng kí mua cổ phiếu của nhà quản lí, giá cổ phiếu giảm liên tục trước ngày thông báo và khối lượng giao dịch tăng lên ngay trước ngày thông báo. Kể từ ngày công bố thông tin đăng kí mua, giá cổ phiếu tăng đi kèm với việc tăng khối lượng giao dịch (tăng thanh khoản). Đối với sự kiện thông báo đăng kí bán cổ phiếu của nhà quản lí, giá và khối lượng giao dịch tăng liên tục trước ngày thông báo (thể hiện qua sự tồn tại lợi nhuận bất thường dương và khối lượng giao dịch bất thường dương); kể từ ngày ra thông báo giá cố phiếu giảm; tuy nhiên, thanh khoản cổ phiếu vẫn được duy trì. Đồng thời, kết quả nghiên cứu hàm ý thị trường chứng khoán VN phản ứng chậm với thông tin công bố giao dịch cố phiếu của nhà quản lí.
Mô tả: 19 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2756
ISSN: 1859-1124
Bộ sưu tập: QUẢN TRỊ KINH DOANH_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
PhanUngCuaThiTruong.pdf
  Giới hạn truy cập
369.71 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.