Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2742
Nhan đề: Hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu, thiệt hại do bão, và vấn đề du lịch bền vững ở Đông Nam
Tác giả: Vũ, Băng Tâm
Iric Iksoon Im
Từ khoá: Du lịch
Du lịch bền vững
Hiệu ứng phản hồi
Thiệt hại do bão
Đông Nam á
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân ( Tạp chí Kinh tế và Phát triển)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 1;Tr. 102-120
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu hiệu ứng phản hồi giữa thiệt hại do bão gây ra và du lịch thiếu bền vững ở Đông Nam á. Số liệu thống kê dựa theo Báo cáo về bão biển hàng năm do Trung tâm dữ liệu khí hậu Mỹ cung cấp giai đoạn 1995-2013. Tác giả thiết lập chỉ số thiệt hại do bão bằng cách kết hợp tốc độ gió tối đa khi cơn bão đi qua một vùng và đặc tính của mỗi vùng chịu ảnh hưởng của bão ở Đông Nam á; đồng thời, định lượng khả năng quan hệ hai chiều giữa các cơn bão và tỉ lệ khách đến trên dân số. Tiếp đến, so sánh và phân tích các kết quả khác nhau giữa các nước chịu ảnh hưởng của bão so với kết quả chung cho cả vùng. Dựa trên kết quả này, tác giả đưa ra một số gợi ý chính sách cho phát triển du lịch bền vững đồng thời có những cách ứng phó nhằm làm giảm mức thiệt hại do bão gây ra.
Mô tả: 18 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2742
ISSN: 1859-1124
Bộ sưu tập: DU LỊCH VÀ VIỆT NAM HỌC_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
HienTuongTangNhietToanCau.pdf
  Giới hạn truy cập
407.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.