Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2643
Nhan đề: Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư vấn kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng
Tác giả: Đặng, Thị Dinh Loan
Từ khoá: Chi phí đầu tư xây dựng
Kiểm soát
Chất lượng
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây dựng (Tạp chí Kinh tế Xây dựng)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 1;Tr. 41-43
Tóm tắt: Trong hoạt động đầu tư xây dựng, để nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng công trình thì công tác kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình phải được xem xét và coi trọng. Chi phí đầu tư xây dựng được hình thành gắn liền với các giai đoạn đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo việc chi tiêu phù hợp với kế hoạch ngân sách, kịp thời ngăn chặn những thay đổi không đúng với dự án kế hoạch ngân sách của dự án. Việc nghiên cứu các nguyên nhân tồn tại, bất cập của công tác tư vấn kiểm soát chi phí đầu tư xây dựng công trình, đưa ra các giải pháp khắc phục, trong các giai đoạn đầu tư xây dựng là cần thiết. Hiện nay, việc áp dụng phương pháp EVM (phương pháp quản lý giá trị thu được) như một công cụ hỗ trợ, phân tích, dự báo quá trình chi tiêu của dự án với mục tiêu hoàn thành đó là hiệu quả đầu tư dự án. Nhằm hạn chế việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, khống chế chi phí xây dựng công trình cần phải nằm trong ngân sách được dự tính (quyết toán không vượt tổng mức đầu tư phê duyệt ban đầu), công tác kiểm soát chi phí các dự án đầu tư xây dựng phải được tiến hành thường xuyên và có kế hoạch bài bản.
Mô tả: 3 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2643
ISSN: 1859-4921
Bộ sưu tập: XÂY DỰNG_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
GiaiPhapNangCaoChatLuongCongTacTuVan.pdf
  Giới hạn truy cập
305.76 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.