Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2638
Nhan đề: Vấn đề viết sa-pô cho báo điện tử Việt Nam (Khảo sát ba báoVnexpress.vn, Vietnamnet.net, Tuoitre.vn ba tháng đầu năm 2013) : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học [Mã số : 60 32 01]
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Huyền, TS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Thị Bích Ngọc
Từ khoá: Báo chí học
Báo điện tử
Viết sa-pô
Việt Nam
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Tìm hiểu lý luận chung về sa-pô trên báo chí. Khảo sát thực trạng sử dụng sa-pô trên báo điện tử Việt Nam hiện nay (khảo sát ba báo điện tử Vnexpress.net, Vietnamnet.vn và Tuoitre.vn trong 3 tháng đầu năm 2013) với những ưu điểm và hạn chế để những người làm báo có thể phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm trong quá trình tác nghiệp. Đồng thời đưa ra những kinh nghiệm trong việc viết sa-pô cho báo điện tử (những kinh nghiệm này được chắt lọc, sắp xếp từ việc phỏng vấn nhiều phóng viên, biên tập viên cũng như nhiều độc giả).
Mô tả: 118 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2638
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VanDeVietSa-PoChoBaoDienTuVietNam.pdf
  Giới hạn truy cập
1.62 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.