Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2617
Nhan đề: Thuốc nam chữa bệnh và cấp cứu thông thường
Tác giả: Lê, Ngân
Từ khoá: Thuốc Nam
chữa bệnh
Cấp cứu
Năm xuất bản: 1998
Nhà xuất bản: Thanh Hóa
Tóm tắt: Trình bày toa thuốc căn bản; Thuốc chữa bệnh đường tiêu hóa, gan, thận, sốt xuất huyết; Thuốc chữa bệnh cảm cúm, nôn nửa, nôn ra máu thương thực viêm, loét dạ dày, ...
Mô tả: 125 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2617
Bộ sưu tập: DƯỢC_L

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ThuocNamChuaBenhVaCapCuuThongThuong.pdf
  Giới hạn truy cập
8.1 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.