Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2303
Nhan đề: Nghiên cứu mồi bả diệt muỗi và kết quả khảo nghiệm phòng trừ muỗi truyền bệnh ở Quảng Bình : Luận án Phó Tiến sĩ Sinh học
Tác giả: Phạm, Bình Quyền, PGS.PTS. (Hướng dẫn)
Nguyễn, Đức Mạnh, PTS. (Hướng dẫn)
Hà, Thị Quyên
Từ khoá: Côn trùng
Muỗi
Mồi bả diệt muỗi
Phòng trừ muỗ
Việt Nam (Quảng Bình)
Năm xuất bản: 1995
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên)
Tóm tắt: Trình bày kết quả nghiên cứu điều chế, sản xuất mồi bả diệt muỗi và đánh giá kết quả áp dụng mồi diệt muỗi trong việc phòng chống một số loài muỗi gây bệnh ở Quảng Bình.
Mô tả: 150 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2303
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
NghienCuuMoiBaDietMuoiVaKetQuaKhaoNghiemPhongTruMuoiTruyenBenhOQuangNinh.pdf
  Giới hạn truy cập
52.13 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.