ĐIỆN_ĐIỆN TỬ_J : [28] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 28
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2017Static and dynamic characteristics of Lg 50 nm InAlN/AlN/GaN HEMT with AlGaN back-barrier for high power millimeter wave applicationsMurugapandiyan, P.; Ravimaran, S.; William, J.
2016Coupling of a single active nanoparticle to a polymer-based photonic structureNguyen, Dam Thuy Trang; Au, Thi Huong; Tong, Quang Cong; Luong, Mai Hoang; Pelissier, Aurelien; Montes, Kevin; Ngo, Hoang Minh; Do, Minh Thanh; Do, Danh Bich; Trinh, Duc Thien; Nguyen, Thanh Huong; Palpant, Bruno; Hsu, Chia Chen; Rak, Isabelle Ledoux; Lai, Ngoc Diep
2016Photovoltaic potential of III-nitride based tandem solar cellsSayad, Yassine
2017The impact of cracks on photovoltaic power performanceDhimish, Mahmoud; Holmes, Violeta; Mehrdadi, Bruce; Dales, Mark
2016Switchable and tunable metamaterial absorber in THz frequenciesDang, Hong Luu; Nguyen, Van Dung; Pham, Hai; Trinh, Thi Giang; Vu, Dinh Lam
2017Time and pressure dependent deformation of microcontact printed channels fabricated using self-assembled monolayers of alkanethiol on goldUddin, M. Jalal; Hossain, M. Khalid; Qarony, Wayesh; Hossain, Mohammad I.; Mia, M.N.H.; Hossen, S.
2013Robust controller for DC servo motorNgo, Manh Dung
2013-12TZ-Source InvertersNguyen, Minh-Khai; Lim, Young-Cheol; Kim, Yi-Gon
2013Trans-Z-Source-based Isolated DC-DC ConvertersNguyen, Minh-Khai; Phan, Quoc-Dung; Nguyen, Van-Nho; Park, Jong-Ki
2013Transformer-based quasi-Z-source inverters with high boost abilityNguyen, Minh Khai; Phan, Quoc Dung; Lim, Young-Cheol; Park, Sung-Jun
2013-03Single-phase Z-source-based voltage sag/swell compensatorNguyen, Minh-Khai; Lim, Young-Cheol; Choi, Joon-Ho
2013-10Improved Trans-Z-Source inverter with continuous input current and boost inversion capabilityNguyen, Minh-Khai; Lim, Young-Cheol; Park, Sung-Jun
2013Embedded switched-inductor Z-Source invertersNguyen, Minh-Khai; Lim, Young-Cheol; Chang, Young-Hak; Moon, Chae-Joo
2013Coalgebraic aspects of context-awarenessPhan, Cong Vinh; Nguyen, Thanh Tung
2013Cascaded Z-Source inverters with switched-inductor and transformer cellsNguyen, Minh-Khai
2015Preparation of hybrid transparent electrodes of silver nanowires and chemically converted graphene on abitrary substrate at low temperatureHoang, Thi Thu; Huynh, Tran My Hoa; Tran, Quang Trung
2012Two switched-inductor quasi-Z-source invertersNguyen, M.-K; Lim, Y.-C; Choi, J.-H
2015Thiết kế và mô phỏng lớp vật lý của PCI Express 2.0Nguyễn, Thị Lệ Linh; Nguyễn, Chí Nhân; Bùi, An Đông; Nguyễn, Văn Hiếu
2011-11Switched-inductor quasi-Z-source inverterNguyen, Minh Khai; Lim, Young-Cheol; Cho, Geum-Bae
2015Giải thuật cập nhật độ lợi cho hệ thống kiểm soát nhiễu tích cựcHuỳnh, Văn Tuấn; Nguyễn, Vương Thuỳ Ngân; Trần, Đức Long; Trần, Thị Minh Thơ
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 28