Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2155
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.advisorTriệu, Thị Nguyệt, GS. TS. (Hướng dẫn)-
dc.contributor.advisorNguyễn, Hùng Huy, PGS. TS. (Hướng dẫn)-
dc.contributor.authorNguyễn, Mạnh Hùng-
dc.date.accessioned2019-01-21T06:18:28Z-
dc.date.available2019-01-21T06:18:28Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/2155-
dc.description146 tr.vi_VN
dc.description.abstractNghiên cứu chế tạo màng mỏng oxit kim loại bằng phương pháp CVD từ các tiền chất có khả năng thăng hoa và khả năng ứng dụng các màng oxit vào thực tế, tổng hợp các phức chất có khả năng thăng hoa để ứng dụng chế tạo màng mỏng Cu2O, ZnO bằng phương pháp CVD.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherĐại học Quốc gia Hà Nội (Đại học khoa học tự nhiên)vi_VN
dc.subjectPhức chấtvi_VN
dc.subjectTổng hợpvi_VN
dc.subjectMàng mỏngvi_VN
dc.subjectChế tạovi_VN
dc.titleTổng hợp các phức chất có khả năng thăng hoa để ứng dụng chế tạo màng mỏng Cu2o, Zno bằng phương pháp CVD : Luận án Tiến sỹ Hóa học chuyên ngành Hóa vô cơ [Mã số : 62440113]vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
TongHopCacPhucChatCoKhaNangThangHoaDeUngDungCheTaoMangMongCu2oZnoBangPhuongPhapCVD.pdf
  Giới hạn truy cập
11.07 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.