GIẢNG VIÊN : [132] Trang chủ Bộ sưu tập Xem thống kê

Duyệt
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 132
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2017Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật chế phẩm chứa hoạt chất Nanocurcumin dạng liposom : [Mã số : 2017.01.43 /HĐ-KHCN]Nguyễn, Tường Vân (CN)
2017Xây dựng tiêu chuẩn định lượng cho viên nén Atorvastatin 10 mg bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao : [Mã số : 2017.01.32/HĐ-KHCN]Dương, Đình Chung (CN)
2017Xây dựng quy trình định lượng Calophyllolid trong chế phẩm dầu Mù U bằng HPLC : [Mã số : 2017.01.46]Nguyễn, Hoàng Thảo My (CN)
2017Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất sữa gạo lứt mầm quy mô PILOT : [Mã số : 2016.02.02 /HĐ-KHCN]Lê, Quốc Tuấn (CN)
2017Xử lý nước thải kênh rạch Hồ Chí Minh bằng Bèo Tây (Eichhornia Crassipes)và Bèo Cái (Pistia Stratiotes) : [Mã số : 2017.01.79/HĐ-KHCN]Lương, Quang Tưởng (CN)
2017Xây dựng phương pháp phân tích định lượng Cefuroxime Axetil trong bột pha hỗn dịch Zinat 125 mg bằng phương pháp HPLC : [Mã số : 2017.01.31/HĐ-KHCN]Huỳnh, Tân (CN)
2017Xây dựng mô hình xử lý nước thải công nghiệp (ngành cao su) phục vụ cho công tác giảng dạy : [Mã số : 2017.01.77/HĐ-KHCN]Nguyễn, Thị Hồng Nhung (CN)
2018Xây dựng mô hình Docking của các chất ức chế bơm ngược ABCC2/MRP2 : [Mã số : 2017.01.41/HĐ-KHCN]Phan, Thiện Vy (CN)
2018Ứng dụng Graphit tróc nở mang từ tính (EG-NiFe2O4) trong xử lý ô nhiễm dầu : [Mã số : 2017.01.08/HĐ-KHCN]Nguyễn, Thị Thương (CN); Bạch, Long Giang; Trần, Văn Thuận; Nguyễn, Hữu Vinh; Trần, Thành
2017Ứng dụng công nghệ để chế tạo mô hình da Người được sử dụng cho Sinh viên khoa y thực hành khâu vết thương và tiêm Serum : [Mã số : 2016.03.10/HĐ-KHCN]Lê, Thế Thự (CN); Trần, Xuân Mai; Nguyễn, Thị Huỳnh Lan
2017Thành phần hóa học phân đoạn Ethylacetat từ lá mạn kinh tử lá đơn (Vitex Rotundifolia L.f. Verbenaceae)Bùi, Hoàng Minh (CN); Nguyễn, Vĩnh Khương
2017Tác dụng an thần của bài thuốc Bá tử dưỡng tâm hoàn không có thạch xương bồ trên thực nghiệm : [Mã số : 2017.01.38]Lê, Thị Thu Hương (CN); Nguyễn, Vĩnh Khương
2018Tác động khả năng hoạt động liên tục đến tỷ lệ nợ vay ngân hàng các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam : [Mã số : 2018.01.48/HĐ-KHCN]Phùng, Anh Thư (CN); Nguyễn, Vĩnh Khương
2018Sử dụng đại số tiến trình để đặc tả và kiểm chứng hệ thống tập tin phân tán Hadoop : [Mã số : 2017.01.73/HĐ-KHCN]Phan, Công Vinh (CN)
2017Phân tích năng lực cạnh tranh nội tại của công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình chi nhánh Tp.HCM : [Mã số : 2017.01.28/HĐ-KHCN]Nguyễn, Thị Như Quỳnh (CN)
2017Nghiên cứu xác định vùng Axit Amin trên Rad52 chịu trách nhiệm chính cho tương tác giữa hai Protein Mus81 và Rad52 : [Mã số : 2017.01.02/HĐ-KHCN]Phùng, Thị Thu Hường (CN); Nguyễn, Lương Hiếu Hòa; Ông, Đăng Quang
2018Nghiên cứu tổng hợp vật liệu khung hữu cơ kim loại Mil-53(Fe) ứng dụng cho phản ứng phân hủy các hợp chất hữu cơ độc hại : [Mã số : 2017.01.13/HĐ-KHCN]Nguyễn, Hữu Vinh (CN)
2017Nghiên cứu tổng hợp và tính chất đặc trưng của vật liệu ZnO Nanorods bằng phương pháp điện hóa : [Mã số : 2017.01.14/HĐ-KHCN]Đinh, Thị Thanh Tâm (CN)
2017Nghiên cứu tổng hợp hệ keo Nano bạc – Gelatin định hướng ứng dụng) : [Mã số : 2017.01.25/HĐ-KHCN]Hoàng, Thị Hồng (CN)
2018Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế Enzym Acetylcholonesterase của các phân đoạn dịch chiết từ lá cây Mật Gấu (Vernonia amygdalina Del), họ Cúc (Asteraceae) : [Mã số : 2018.01.45]Dương, Đình Chung (CN); Nguyễn, Hữu Khánh Quan
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 132