Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1983
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Hiệp, PGS.TS. (Hướng dẫn)-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Tuyết Mai-
dc.date.accessioned2019-01-18T02:26:31Z-
dc.date.available2019-01-18T02:26:31Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.urihttp://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1983-
dc.description140 tr.vi_VN
dc.description.abstractKhái quát về Tiểu từ tình thái cuối câu tiếng Việt, đối tượng nghiên cứu chính của luận văn và phương tiện tương đương của nó trong tiếng Hán là ngữ khí từ. Từ đó bước đầu xác định những tương đồng và dị biệt giữa hai đối tượng. Nêu lên thực trạng của việc học và dạy tiếng Việt, cụ thể là học và dạy về Tiểu từ tình thái cuối câu ở Việt nam. Chương này cũng nêu một cách khái quát những bất cập, khiếm khuyết của giáo trình cũng như trong phương pháp giảng dạy của giáo viên để làm cơ sở đưa ra một vài kiến nghị nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherĐại học Quốc Gia Hà Nộivi_VN
dc.subjectSo sánhvi_VN
dc.subjectLập nghĩa tình tháivi_VN
dc.subjectTiếng Việtvi_VN
dc.subjectTiếng Hánvi_VN
dc.subjectTiểu từ tình tháivi_VN
dc.titleSo sánh vai trò tạo lập nghĩa tình thái của các tiểu từ tình thái cuối câu trong Tiếng Việt với các phương tiện tương đương trong Tiếng Hán : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học [Mã số : 602201]vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SoSanhVaiTroTaoLapNghiaTinhThaiCuaCacTieuTuTinhThaiCuoiCauTrongTiengVietVoiCacPhuongTienTuongDuongTrongTiengHan.pdf
  Giới hạn truy cập
1.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.