Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1892
Nhan đề: Motip Kitô Giáo trong anh em nhà Karamazov của F.Dostoevsky : Luận văn Thạc sĩ Văn Học [Mã số : 60 22 30]
Tác giả: Phạm, Gia Lâm, PGS.TS. (Hướng dẫn)
Trần, Thị Thanh Thủy
Từ khoá: Motip Kitô Giáo
Karamazov
Thánh kinh
Triết học
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Tổng hợp và phân tích những thủ pháp đưa Thánh kinh vào cấu trúc nghệ thuật của tác phẩm Anh em nhà Karamazov như không – thời gian, cốt truyện huyền thoại, hình tượng nghệ thuật và cách sử dụng biểu tượng và châm ngôn Kinh thánh trong diễn ngôn của nhân vật… qua đó làm rõ hệ thống quan điểm triết học – mỹ của nhà văn.
Mô tả: 113 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1892
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
MotipKitoGiaoTrongAnhEmNhaKaramazovCuaF.Dostoevsky.pdf
  Giới hạn truy cập
1.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.