Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1758
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Lan-
dc.date.accessioned2019-01-14T09:18:04Z-
dc.date.available2019-01-14T09:18:04Z-
dc.date.issued1996-
dc.identifier.urihttp://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1758-
dc.description248 tr.vi_VN
dc.description.abstractTrình bày lịch sử và phương pháp nghiên cứu các nguồn nước và môi trường nước TP. Hồ Chí Minh, sự hình thành các nguồn nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và đặc điểm của chúng. Đề cập đến sự ô nhiễm môi trường nước mặt ở TP. Hồ Chí Minh và hướng giải quyết.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại học Khoa học Tự Nhiên Đại học Quốc gia Hà Nộivi_VN
dc.subjectĐịa lývi_VN
dc.subjectĐịa chấtvi_VN
dc.subjectNguồn nướcvi_VN
dc.subjectMôi trườngvi_VN
dc.subjectÔ nhiễmvi_VN
dc.titleSự hình thành các nguồn nước và một số giải pháp bảo vệ môi trường nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh : Luận án phó Tiến sĩ Khoa học Địa lý - Địa chất [Mã số : 10714]vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Bộ sưu tập: LUẬN ÁN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
SuHinhThanhCacNguonNuocVaMotSoGiaiPhapBaoVeMoiTruongNuocKhuVucThanhPhoHoChiMinh.pdf
  Giới hạn truy cập
127.89 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.