Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1749
Nhan đề: Kỹ thuật lạ hóa trong truyện của Anton Checkhov (Qua nhóm truyện về Trẻ Em và Phụ Nữ) : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Văn học nước ngoài [Mã số : 60 22 02 45]
Tác giả: Phạm, Gia Lâm, PGS.TS. (Hướng dẫn)
Lê, Thị Tuyết Mai
Từ khoá: Kỹ thuật lạ hóa
Anton Checkhov
Trẻ Em
Phụ Nữ
Truyện ngắn
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Chỉ ra cơ sở và minh định những đặc điểm biểu hiện kỹ thuật lạ hóa của A.Chekhov ở tất cả các cấp độ của cấu trúc tác phẩm: cách xây dựng các tọa độ không gian và thời gian, miêu tả nhân vật và tổ chức ngôn từ. Tập trung chủ yếu vào nhóm các truyện ngắn của A. Chekhov viết phụ nữ và trẻ em như: Thảo nguyên, Người đàn bà phù phiếm, Người vợ chưa cưới, Buồn ngủ, Lũ trẻ, Ngôi nhà có căn gác nhỏ, Người đàn bà và con chó nhỏ, Những người đàn bà, Một chuyện tình, Volodia lớn và Volodia bé... Nhóm truyện này đã được dịch sang tiếng Việt trong cuốn A.Tsekhôp (1977), Truyện ngắn (2 tập, Phan Hồng Giang và Cao Xuân Hạo dịch).
Mô tả: 97 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1749
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
KyThuatLaHoaTrongTruyenCuaAntonCheckhov(QuaNhomTruyenVeTreEmVaPhuNu).pdf
  Giới hạn truy cập
1.35 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.