Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1657
Nhan đề: Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu điểm đến: Trường hợp thành phố Hội An, Việt Nam
Tác giả: Trần, Trung Vinh
Lê, Văn Huy
Lê, Thị Bích Trâm
Trần, Thị Kim Phương
Từ khoá: Du lịch
Hình ảnh thương hiệu
Điểm đến
Du khách nội địa
SEM
Hội An
Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân ( Tạp chí Kinh tế và Phát triển)
Tùng thư/Số báo cáo: Số 249;Tr. 61-71
Tóm tắt: Nghiên cứu nhằm kiểm định mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu điểm đến. Mẫu được thu thập từ 275 khách du lịch nội địa đã và đang đi du lịch tại Hội An. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) cho thấy: (1) nhận biết thương hiệu điểm đến có ảnh hưởng tích cực đến hình ảnh thương hiệu điểm đến và chất lượng cảm nhận điểm đến nhưng không có sự tác động thuận chiều đến trung thành thương hiệu điểm đến; (2) hình ảnh thương hiệu điểm đến ảnh hưởng thuận chiều đến chất lượng cảm nhận điểm đến và trung thành thương hiệu điểm đến; (3) chất lượng cảm nhận điểm đến có tác động tích cực đến trung thành thương hiệu điểm đến. Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số hàm ý chính sách được đề xuất cho các nhà quản trị điểm đến Hội An.
Mô tả: 11 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1657
ISSN: 1859-0012
Bộ sưu tập: DU LỊCH VÀ VIỆT NAM HỌC_J

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành tài sản thương hiệu điểm.pdf
  Giới hạn truy cập
309.24 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.