Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1530
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DCGiá trị Ngôn ngữ
dc.contributor.advisorĐào, Minh Hồng, TS. (Hướng dẫn)-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Thông-
dc.date.accessioned2019-01-10T07:40:47Z-
dc.date.available2019-01-10T07:40:47Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.urihttp://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1530-
dc.description106 tr.vi_VN
dc.description.abstractLuận văn trình bày khái quát về ASEAN, về các cam kết của ASEAN trong lĩnh vực hợp tác Lao động. Trong đó tập trung trình bày vài nét về hợp tác Lao động của Việt Nam trước khi Việt Nam tham gia hợp tác với ASEAN; Về chủ trương, chính sách của Việt Nam liên quan đến vấn đề hợp tác Lao động và những kết quả đạt được trong quá trình tham gia hợp tác của Việt Nam trong lĩnh vực Lao động với ASEAN kể từ năm 1998 đến nay. Sau đó đưa ra những khuyến nghị cho việc hợp tác Lao động với ASEAN trong thời gian tới ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherĐại học Quốc Gia Hà Nộivi_VN
dc.subjectHợp tác Việt Nam – Aseanvi_VN
dc.subjectLao độngvi_VN
dc.titleHợp tác Việt Nam – Asean trong lĩnh vực lao động từ năm 1998 đến nay: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quan Hệ Quốc Tế [Mã số: 60.31.40]vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
HopTacVietNam–AseanTrongLinhVucLaoDongTuNam1998DenNay.pdf
  Giới hạn truy cập
1.26 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.