Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1507
Nhan đề: Hồi ký của một số nhà văn Việt Nam thời kì hiện đại: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận Văn Học
Tác giả: Hà, Minh Đức, GS. (Hướng dẫn)
Phạm, Thị Lan Anh
Từ khoá: Thời kì hiện đại
Hồi ký
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tóm tắt: Luận văn nghiên cứu tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật của các hồi kí nhà văn Việt Nam hiện đại, từ đó để có thể khẳng định hồi kí là một thể loại đáng được quan tâm, nghiên cứu; góp phần thay đổi những quan niệm chưa đầy đủ và chính xác về thể hồi kí, hi vọng sẽ có nhiều tác phẩm hồi kí có giá trị hơn nữa trong tương lai.
Mô tả: 120 tr.
Định danh: http://repository.ntt.edu.vn/jspui/handle/298300331/1507
Bộ sưu tập: LUẬN VĂN

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
HoiKyCuaMotSoNhaVanVietNamThoiKiHienDai.pdf
  Giới hạn truy cập
1.41 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.