Duyệt theo Năm xuất bản

Chuyển đến một điểm trong chỉ mục:
Hiển thị kết quả 21 đến 40 của 3736 < Trang trước   Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
1994Tổng hợp các hợp chất đa dị vòng trên cơ sở Axylindol và các chất tương tự : Luận án Tiến sỹ Khoa học hóa học chuyên ngành Hóa hữu cơ [Mã số : 010402]Đặng, Như Tại, GS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Minh Thảo
1994Hệ thống liên kết lời nói (Trên cứ liệu tiếng Việt) : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn [Mã số : 05.04.08]Trần, Ngọc Thêm, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Việt Thanh
1994Nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí MinhNguyễn, Mạnh Hùng, TS.
1994Vấn đề đầu tư vào ngành Dệt - MayNguyễn, Mạnh Hùng, TS.
1994Một số nhân tố khách quan tác động đến tính tích cực xã hội của sinh viên Việt Nam trong thời kì đổi mới : Luận án Phó tiến sĩ Triết học chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử [Mã số : 05.01.02]Nguyễn, Hữu Vui, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Trịnh, Trí Thức
1994Đặc trưng loạn lưu lớp khí quyển sát đất tại một số điểm thuộc Tây Nguyên : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Địa lý - Địa chất chuyên ngành Khí tượng: 01.07.09Phạm, Ngọc Hồ, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Lê, Đình Quang, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Hoàng, Xuân Cơ
1994-05Chủ động ứng xử biến động của thị trường bằng kế hoạch kinh doanhNguyễn, Mạnh Hùng, TS.
1994-07Một hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh trong ngành may xuất khẩuNguyễn, Mạnh Hùng, TS.
1995Ảnh - Nguồn sử liệu để nghiên cứu lịch sử (Qua tài liệu ảnh về khángchiến chống thực dân Pháp) : Luận án Tiến sĩ PTS Biên soạn lịch sử và sử liệu học [Mã số : 5.03.11]Đào, Xuân Chúc
1995Information technology trends: impact on hotel corporationsCollins, Galen
1995An information technology tool to support negotiating teamsPino, Jose A.; Montanana, Jose M.
1995Tính toán trạng thái đàn dẻo của một số kết cấu chịu quá trình đặt tải phức tạp bằng phương pháp biến thể nghiệm đàn hồi : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Toán lý chuyên ngành Cơ học vật rắn biến dạng [Mã số : 10221]Đào, Huy Bích, GS. TS. (Hướng dẫn); Vũ, Khắc Bảy
1995Hôn nhân và gia đình truyền thống của các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơme ở Thừa Thiên - Huế : Luận án Phó Tiến sĩ khoa học Lịch sử [Mã số : 05.03.10]Phan, Hữu Dật, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Xuân Hồng; Hoàng, Nam, PGS.PTS. (Hướng dẫn)
1995Oxford English for Electrical and Mechanical EngineeringGlendinning, Eric H; Glendinning, Norman
1995Bản chất thể loại và sự phân loại truyện cổ tích trên cơ sở tư liệu truyện cổ tích Việt Nam và Campuchia : Luận án Phó Tiến sĩ Văn học [Mã số : 5 04 07]Lê Chí Quế, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Võ, Quang Nhơn, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Chiêng, Xom An
1995Nghiên cứu mồi bả diệt muỗi và kết quả khảo nghiệm phòng trừ muỗi truyền bệnh ở Quảng Bình : Luận án Phó Tiến sĩ Sinh họcPhạm, Bình Quyền, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Đức Mạnh, PTS. (Hướng dẫn); Hà, Thị Quyên
1995Thơ Xuân Diệu trước cách mạng tháng Tám 1945 ( Thơ thơ và gửi hương cho gió) : Luận án Phó Tiến sĩ Ngữ văn [Mã số : 5 04 33]Hà, Minh Đức, GS.TS (Hướng dẫn); Lý, Hoài Thu
1996Sự hình thành các nguồn nước và một số giải pháp bảo vệ môi trường nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh : Luận án phó Tiến sĩ Khoa học Địa lý - Địa chất [Mã số : 10714]Nguyễn, Thị Lan
1996Mối quan hệ giữa văn hoá và văn học : Luận án Phó Tiến sĩ Lý thuyết và lịch sử văn học [Mã số : 5 04 01]Hà, Minh Đức, GS. (Hướng dẫn); Đỗ, Thị Minh Thúy
1996Nghiên cứu đối chiếu trật tự từ Anh - Việt trên một số cấu trúc cú pháp cơ bản : Luận án Phó tiến sĩ Khóa học ngữ vănVũ, Ngọc Tú