Duyệt theo Tác giả Vũ, Văn Quân, PGS.TS. (Hướng dẫn)

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 7 của 7
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2007Các thiết chế quản lý đô thị Thăng Long thế kỷ XVI – XVIII: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử [Mã số: 602254]Vũ, Văn Quân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Ngọc Phúc
2012Chính sách an ninh ­phòng thủ biển của nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỷ XIX(1802 - 1858): Luận văn Thạc sĩ Lịch sử [Mã số: 60 22 54]Vũ, Văn Quân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Đinh, Thị Hải Đường
2009Hệ thống bản đồ Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XV – XIX: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Việt Nam Học [Mã số: 60 31 60]Vũ, Văn Quân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Tống, Văn Lợi; Phan, Phương Thảo, TS. (Hướng dẫn)
2009Làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ (Phú Xuyên - Hà Tây) và vấn đề phát triển bền vững làng nghề : Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Việt Nam học [Mã số : 60 31 60]Vũ, Văn Quân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Dương Liễu
2012Một số khía cạnh của đời sống Thị Dân Thăng Long – Hà Nội (Qua khảo sát Văn Bia) : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam [Mã số : 60 22 54]Vũ, Văn Quân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thanh
2011Một số vấn đề về đời sống văn hóa tinh thần của dân cư khu vực phố cổ Hà Nội trước năm 1945 : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Việt nam học [Mã số : 60 31 60]Vũ, Văn Quân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Thị Hà Phương
2009Nếp sống đô thị Hà Nội và những biến đổi trong thời kỳ đổi mới : Luận văn thạc sĩ Khu vực học [Mã số : 60 31 60]Vũ, Văn Quân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Jindawech, Natthan