Duyệt theo Tác giả Trần, Văn Tuấn, PGS.TS. (Hướng dẫn)

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 5 của 5
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Thực trạng và các giải pháp quản lý thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản ở Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh : Luận văn thạc sĩ khoa học Chuyên ngành Quản lý đất đai [Mã số : 60850103]Trần, Văn Tuấn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Ngô, Văn Hồng Điệp
2014Đánh giá hiện trạng, biến động sử dụng đất và định hướng sử dụng đất đai phục vụ phát triển bền vững khu vực ngoại thành phía tây nam Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Quản lý đất đai [Mã số : 60850103]Trần, Văn Tuấn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Văn Việt
2014Đánh giá thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2004 - 2012 trên địa bàn huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Quản lý Đất đai [Mã số : 60850103]Trần, Văn Tuấn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trịnh, Minh Đức
2016Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính phục vụ công tác quản lý đất đai tại Huyện Phúc Thọ, Thành Phố Hà Nội : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Quản lý đất đai [Mã Số: 60850103]Trần, Văn Tuấn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Danh Biên
2014Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính theo hướng hiện đại hóa phục vụ công tác quản lý đất đai huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Quản lý đất đai [Mã số: 60850103]Trần, Văn Tuấn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Bùi, Xuân Trường