Duyệt theo Tác giả Trần, Văn Thuận

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 7 của 7
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2020Khảo sát ảnh hưởng của cầu nối hữu cơ đến cấu trúc pha, hình thái tinh thể và hoạt tính quang xúc tác của vật liệu khung hữu cơ-kim loại tâm Bismuth : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2020 [Số hợp đồng: 2020.01.136/HĐ-KHCN]Nguyễn, Hữu Vinh; Nguyễn, Duy Trinh; Trần, Văn Thuận
2017Nghiên cứu khả năng quang xúc tác của Vật liệu ZnO Nanorods dưới ánh sáng mặt trời : [Mã số : 2017.01.15/HĐ-KHCN]Đinh, Thị Thanh Tâm (CN); Trần, Văn Thuận; Nguyễn, Hữu Vinh
2017Nghiên cứu khả năng quang xúc tác của vật liệu ZnO nanorods dưới ánh sáng mặt trời : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2017 - 2018 [Số hợp đồng: 2017.01.15/HĐ - KHCN]Đinh, Thị Thanh Tâm (CN); Nguyễn, Hữu Vinh; Trần, Văn Thuận
2020Nghiên cứu tổng hợp nano MgO trên nền dịch chiết cây huỳnh liên và ứng dụng trong xử lý màu hữu cơ : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2019 - 2020 [Mã số đề tài: 2020.01.149/HĐ-KHCN]Nguyễn, Thị Cẩm Duyên; Trần, Văn Thuận; Đặng, Hoàng Huy; Nguyễn, Huy
2021Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano ZnO trên nền dịch chiết cây chuối hoa và ứng dụng trong xử lý màu brilliant blue : [Mã số: 2021.01.17/HĐ-KHCN]Nguyễn, Thị Cẩm Duyên; Trần, Văn Thuận; Nguyễn, Thị Thảo Ngoan
2019Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xúc tác quang hóa của hệ xúc tác UV/S2O8/TiO2 và UV/H2O2/TiO2 trong phản ứng phân hủy các chất kháng sinh : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho cán bộ - giảng viên 2019Nguyễn, Hữu Vinh; Nguyễn, Duy Trinh; Trần, Văn Thuận; Nguyễn, Thị Thương
2018Ứng dụng Graphit tróc nở mang từ tính (EG-NiFe2O4) trong xử lý ô nhiễm dầu : [Mã số : 2017.01.08/HĐ-KHCN]Nguyễn, Thị Thương (CN); Bạch, Long Giang; Trần, Văn Thuận; Nguyễn, Hữu Vinh; Trần, Thành