Duyệt theo Tác giả Trần, Nho Thìn, PGS.TS. (Hướng dẫn)

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 7 của 7
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2013Cách xử lý của Nguyễn Du đối với thơ và từ trong Kim Vân Kiều truyện: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam [Mã số: 60 22 34]Trần, Nho Thìn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thu Hường
2013Hình ảnh nam nhi trong sáng tác của Nguyễn Công Trứ nhìn từ quan điểm giới: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam [Mã số: 60 22 34]Trần, Nho Thìn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Thu Hiền
2016Hình tượng ma nữ trong “Truyền Kỳ Mạn Lục”: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam [Mã số: 60 22 01 21]Trần, Nho Thìn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Mai, Thị Lệ Quyên
2009Không gian văn hoá Hồ Tây qua nguồn tư liệu văn học : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Việt Nam học [Mã số : 60 31 60]Trần, Nho Thìn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Lê
2016Nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại : Luận án Tiến sĩ Văn học [Mã số : 62 22 34 01]Trần, Nho Thìn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phạm, Văn Hưng
2010Văn học trung đại Việt Nam trong sách ngữ văn trung học phổ thông mới - một số đánh giá và kiến nghị : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 34]Trần, Nho Thìn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thơ
2010Văn học trung đại Việt Nam trong sách ngữ văn trung học phổ thông mới - một số đánh giá và kiến nghị : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 34]Trần, Nho Thìn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thơ