Duyệt theo Tác giả Trương, Quang Học, GS.TSKH. (Hướng dẫn)

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 6 của 6
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2010Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm bước đầu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế, xã hội thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định: Luận văn Thạc Sĩ Khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vữngTrần, Hồng Thái, TS. (Hướng dẫn); Trương, Quang Học, GS.TSKH. (Hướng dẫn); Mai, Kim Liên
2010Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm bước đầu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển kinh tế, xã hội thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định: Luận văn Thạc Sĩ Khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vữngTrần, Hồng Thái, TS. (Hướng dẫn); Trương, Quang Học, GS.TSKH. (Hướng dẫn); Mai, Kim Liên
2014Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất bộ chỉ tiêu phát triển bền vững cho thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh biến đổi khí hậuTrương, Quang Học, GS.TSKH. (Hướng dẫn); Bùi, Vũ Hiệp
2014Nghiên cứu đánh giá tác động và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng tại khu vực đảo Hà Nam, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh: Luận văn Thạc sĩ khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vữngTrương, Quang Học, GS.TSKH. (Hướng dẫn); Lương, Thị Thu Huệ
2016Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với vùng ven biển Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh và đề xuất giải pháp ứng phó: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vữngTrương, Quang Học, GS.TSKH. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Tuyết
2012Đánh giá tác động và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng tại xã Hưng Hoà - thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An: Luận văn Thạc Sĩ Khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vữngTrương, Quang Học, GS.TSKH. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hương Giang